Search Tools Contact Us Departments & Services Index City of Minneapolis Home City of Minneapolis Home Living and Working in Minneapolis Doing Business In Minneapolis Your government at work Enjoying Minneapolis City of Minneapolis Home
Magaalada Minneapolis, MN Codsiga Ku Daridda Macluumaadka Qofka

Fadlan gali macluumaadka la xiriiristaada si loogu daro xoguruurinta ogeysiiska ee dowladda hoose[Macluumaadka waxaa baaraya wixii khalad ahna ka saaraya dowladda hoose]

Codsiga Kudarista akhbaarta Laxiriirista
Magaca:
Telefoonka: - -
Cinwaanka:
Magaalada:
Gobolka: Siibka:
Degmada:
   

Ballanqaad Qarsoodi:

Magaalada Minneapolis iyo qandraaslaha uqaabilsan habka akhbaar uruurinta codka (voice messaging system) waxa ay saxiixeen heshiis caddaynaya in xogta lagu uruuriyo halkaan ay tahay qarsoodi. Magaalada Minneapolis iyo qandraaslaheedu uma sheegayaan xogta cid seddexaad ama shaqaalaheeda iyo wakiiladeeda, marka laga reebo haddii qofka shaqaalaha ah ama wakiilku ay ogolaadeen in ay qarsoodi ahaato xogta lana siiyo inta ay uga baahan yihiin fulinta howlahooda oo kaliya (marka laga reebo sida uu na farayo Xeerka Hababka Xogta ee Dawladda ee Minnessota, Cutubka 13). Magaalada Minneapolis iyo qandaraaslaheedu sina uma iibinayaan mana isticmaalayaan xogta ku qoran liiska wicitaanka mana bixinayaan marna sababkasta ha ahaatee ee aan ka ahayn ogeysiiska beesha ee la xiriira xaaladaha degdegta ah, sidoo kalena xogta la uruuriyey oo dhan waxay noqonaysaa mid gaar ah oo qarsoodi ah.